Selecteer hieronder de nieuwsbrief:

At Ease BV geeft twee maandelijks de nieuwsbrief Zaken Doen uit. Een nieuwsbrief voor ondernemers door ondernemers met artikelen die wij hebben geselecteerd voor de MKB ondernemer. Artikelen die u aan het denken zetten of op een spoor zetten. Indien u de nieuwsbrief ook automatisch wenst te ontvangen neem dan contact met ons op.

In de lijst, links op deze pagina, kunt alle edities van Zaken Doen openen in PDF formaat.


Hieronder vindt u een aantal columns die eerder zijn verschenen bij de Zaken Doen mailings. Sommigen zijn tijdloos, anderen achterhaald, maar misschien toch het lezen waard.


“Overleeft jouw bedrijf je?”

Bladel, 27 februari 2011

Beste Ondernemer,

“Overleeft mijn bedrijf mij?” is wellicht niet een vraag die je je dagelijks stelt. Sterker nog, de meeste ondernemers stellen hem nooit. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de overgrote meerderheid van zelfstandige MKB ondernemers nauwelijks iets geregeld heeft voor hun bedrijf op het moment dat zij komen te overlijden of op een andere manier niet meer in hun bedrijf kunnen functioneren. De risico’s zijn echter wel reëel.

Veel ondernemers zijn onmisbaar in hun bedrijf. Bepaalde zaken kunnen alleen met hun tussenkomst worden geregeld. Een alledaags voorbeeld overkwam een relatie van mij. Ten tijde van de vulkanische aswolken boven Europa was hij met zijn partner op vakantie. Hij kon echter niet terug omdat alle vliegvelden gesloten waren. Thuis, op de zaak, bleven hierdoor belangrijke dingen liggen. Hij had geen mogelijkheid om de salarissen over te maken en kon belangrijke leveranciers niet betalen waardoor de planning ook niet meer gladjes verliep. Dit is meestal nog wel op te lossen, maar er zijn ook voorbeelden van ondernemers waarvan het bedrijf uiteindelijk door alleen hun overlijden over de kop ging. Zoiets gebeurt bijvoorbeeld als een kind van de ondernemer de zaak na diens overlijden over wil nemen. Als die overname vooraf niet is vastgelegd, komt de onderneming toe aan de langstlevende partner, pas bij overlijden van de overgebleven partner kunnen alle kinderen samen aanspraak maken op de onderneming. Echter als je van tevoren de overname bij overlijden vastlegt, kun je onder voorwaarden gebruik maken van een erfbelastingsregeling en kan de onderneming over naar de vooraf gewenste overnamekandidaat in het gezin. In andere gevallen wil de belastingdienst eerst even afrekenen en moet er voldoende cash zijn om die schuld te betalen en het bedrijf overeind te houden. Bij een eenmanszaak ligt het nog eenvoudiger; de eenmanszaak houdt juridisch automatisch op te bestaan als de eigenaar overlijdt.

Juridisch en fiscaal zijn er dus volop mogelijkheden om over je graf heen te regeren. Dit scheelt niet alleen veel geld, maar verbetert ook de continuïteitskansen van de onderneming, terwijl de nabestaanden met een gerust hart het verlies kunnen verwerken. In een goed en up-to-date noodopvolgingsplan en een ondernemerstestament kan de ondernemer al bij leven alles regelen wat hij of zij belangrijk acht. Zo kan de bedrijfsopvolging geregeld worden, maar kan ook gezorgd worden dat alle erfgenamen goed achter blijven. Het noodopvolgingsplan voorziet ook in andere praktische zaken die geregeld moeten worden zodat alle bedrijfsprocessen doorgang kunnen vinden en de onderneming geen risico loopt.

Velen van ons hebben al een testament. Een gewoon testament regelt echter niets voor het voortbestaan van de onderneming. Dat gebeurt wel met een ondernemerstestament. In een ondernemerstestament kan alles worden vastgelegd voor het geval dat de ondernemer overlijdt. Dit is een dynamisch stuk dat door de jaren heen kan veranderen als de situatie op de zaak verandert. Misschien is er nu nog geen erfgenaam die de zaak kan overnemen, bijvoorbeeld omdat de eigen kinderen nog te jong zijn, maar dat kan binnen een aantal jaren veranderen. Een ondernemerstestament is specialistisch maatwerk dat verder aangevuld moet worden met duidelijke afspraken met die personen die in moeten springen als het onverhoopt uit de lade moet komen.

In dit kader wordt ook vaak geopteerd voor een andere structuur van de onderneming. I.p.v. alleen een (holding) BV kan in veel gevallen ook gekozen worden voor een Stichting Administratiekantoor (STAK) waarin de aandelen van het bedrijf worden ondergebracht en die de onderneming feitelijk bestuurt. Op deze manier kunnen de aandelen, in de vorm van certificaten, al anders verdeeld worden zonder dat de ondernemer in kwestie iets aan zeggenschap verliest. In het bestuur van de stichting kunnen ook vertrouwenspersonen zitting nemen die, als er zich een calamiteit voordoet, in kunnen springen om de zaak draaiende te houden en de vooraf bepaalde en vastgelegde wensen uit te voeren. Deze constructie werkt ook uitermate effectief als er zich andere dingen voordoen in het leven van de ondernemer. De continuïteitsrisico’s bij langdurige ziekte, coma, echtscheiding en andere vormen van “onbekwaamheid” voor het uitoefenen van de bedrijfsleiding zijn dan gemakkelijker op te vangen.

Sinds kort werk ik samen met een fiscalist, Marcel Schlimbach, die jarenlange ervaring heeft op dit gebied. Onze aanpak bestaat uit het in kaart brengen van de bestaande en gewenste situatie. Vanuit die wetenschap kunnen snel de juiste acties ondernomen worden. Door verder samen te werken met een gespecialiseerd notariskantoor hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden. Dat bespaart ook weer onnodige kosten en garandeert een kwalitatief goede oplossing. In de aanpak staat “van onmisbaar naar misbaar” en “slim ondernemen i.p.v. hard werken” centraal.

Binnenkort gaan we informatiebijeenkomsten organiseren om je verder te informeren over de specifieke mogelijkheden. Daarover later meer. Als je daarop niet wilt wachten of liever in een persoonlijk gesprek wordt geïnformeerd, bel mij dan voor een afspraak.

Hier vind je de Zaken Doen van februari 2011. Een nieuwe verzameling tips, tricks en berichten die je verder kunnen helpen. In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


"Werken kernwaarden wel voor de waarde van jouw bedrijf?"

Bladel, 22 december 2010

Beste Ondernemer,

Er was eens een CDA partijcongres dat zo interessant werd geacht dat het de hele dag live op TV werd uitgezonden. We spreken over die van oktober 2010 waar de CDA leden zich konden uitspreken over deelname aan een kabinet met VVD en met de gedoogsteun van de PVV. Ik heb daarvan flarden aanschouwd en vond het achteraf heel interessant. Voor mijn ogen ontwikkelde zich een strijd over mijn stokpaardje; Kernwaarden. Het ging m.i. niet over de keus regeren of niet regeren. Het ging over de keus vasthouden aan de kernwaarden van de partij of gaan voor het korte termijn gewin, namelijk meeregeren. Er waren dus twee kampen die lijnrecht tegenover elkaar stonden. Aan de ene kant de partijleden die de opvattingen van de PVV niet konden verenigen met de christelijke en grondwettelijke uitgangspunten van het CDA en aan de andere kant de partijleden die de uitgangspunten graag wilde inruilen voor directe betrokkenheid bij de uitvoering van de macht.

Zij die gingen voor de kernwaarden van de partij hadden dus twijfels over de kernwaarden van de PVV. Zij die marchandeerden met de kernwaarden gingen er vanuit dat dat bij de PVV uiteindelijk ook wel zou gebeuren en zo een werkbare situatie zou ontstaan. Natuurlijk hadden ze beide gelijk. Maar wie had het meeste gelijk? De tijd zal het echt leren. Het lijkt erop dat binnen het CDA de gelederen weer gesloten zijn, maar onderhuids is er nog veel aan de hand.

Dit is dan ook wat mij zo fascineerde omdat ik dat ook zo vaak in bedrijven had zien gebeuren. Ook een bedrijf heeft uitgangspunten die ze verwoorden in een visie, missie, doelstellingen en de belangrijkste kernwaarden waarnaar zij willen werken. Men steekt veel tijd, geld en energie in het verankeren van die uitgangspunten bij alle betrokkenen. Men vertelt ze aan het personeel en vraagt zich daaraan te conformeren en men draagt ze naar buiten uit door reclame- en imagocampagnes. En dat gebeurt niet voor niets. Het is bewezen dat als de uitgangspunten en doelstellingen, die zijn vervat in de missie, visie en kernwaarden, bij iedere medewerker bekend zijn, zij makkelijker verantwoordelijkheid kunnen nemen in hun werk. Hierdoor loopt een organisatie gesmeerd. Er is weinig onduidelijkheid en ieder individu kan het belang en de implicaties van zijn acties eenvoudig afwegen. Een ideale situatie dus.

Maar ook in bedrijven komt het voor dat kernwaarden aan de kant worden gezet voor korte termijn gewin. Op zich nog wel te begrijpen, want het water kan zo na aan de lippen staan dat korte termijn successen koste wat kost behaald moeten worden. Een simpel voorbeeld dat regelmatig voorkomt, is het leveren van goedkopere producten tegen lagere prijzen met ook een mindere kwaliteit aan een beperkte klantengroep om maar omzet te genereren. Als dat bedrijf in haar kernwaarden heeft uitgedragen dat kwaliteit en duurzaamheid belangrijk is, dan heb je iets uit te leggen. Aan je personeel, dat ziet dat de kwaliteit van werk en producten plotseling niet meer belangrijk wordt geacht en aan klanten die zien dat producten ineens goedkoper kunnen.
Dit leidt tot risicomijdend gedrag. Personeel ziet dat de praktijk niet meer overeenkomt met wat de kernwaarden hen had geleerd. In zo'n geval gaat men twijfelen aan de keuzes die ze eerst zo makkelijk konden maken en zullen alle verantwoordelijkheid afschuiven naar diegene die de beslissing hebben geforceerd. Die onzekere situatie sluimert voort en kan een bedrijf lamleggen. Ook klanten willen zekerheid. Zij willen weten dat aan hun verwachtingen wordt voldaan. En die verwachtingen heeft het bedrijf, door haar uitstraling naar buiten, zelf gecreëerd.

Hetzelfde gebeurt in het CDA. Er sluimert een scheuring tussen de twee kampen. Beide voelen zich niet thuis en weten niet meer wat hen bindt. En dat waren juist altijd de kernwaarden van de partij geweest.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je nooit iets anders mag doen. Integendeel. Kernwaarden kunnen veranderen als de situatie daarom vraagt. Belangrijk is dat iedereen ze blijft kennen en keuzes begrijpt. Dan blijft de ideale situatie uit het begin in stand.

Hoe staat het met de kernwaarden in jouw bedrijf. Ken je ze zelf? Staan ze op papier? Kennen je medewerkers ze ook? Handelen ze er naar? Zien je klanten ze terug in je acties? Niet? Misschien zijn de komende kerstdagen een mooi moment om ze eens te onderzoeken en je visie, missie en doelstellingen nog eens scherp te stellen. Ik help je daar in het nieuwe jaar graag mee verder. Hier vind je de Zaken Doen van december 2010. Een nieuwe verzameling tips, tricks en berichten die je verder kunnen helpen. In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Rest mij jullie allen en jullie dierbaren prettige kerstdagen en een waardevol 2011 te wensen.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


"Meet je creativiteit."

Bladel, 4 oktober 2010

Beste Ondernemer,

Bij deze editie van Zaken Doen hebben we twee extra uitgaven toegevoegd. Allereerst de Zaken Doen Extra Creativiteitstest. Hoe creatief ben je bij het uitvoeren van je taken en in sociale contacten? Doe de test en leer. Want creativiteit kun je ontwikkelen. Ook een Zaken Doen Extra Prinsjesdag 2010 editie over de belangrijkste consequenties van het regeringsbeleid voor ondernemers. Ook al moeten de echte harde noten nog gekraakt worden door de nieuwe regering die we misschien wel binnenkort kunnen verwachten.

Hier vind je natuurlijk ook weer de Zaken Doen van oktober 2010. Een nieuwe verzameling tips, tricks en berichten die je verder kunnen helpen. In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


"Het rammelt als het rommelt…."

Bladel, 30 augustus 2010

Beste Ondernemer,

In Den Haag wordt nog steeds volop onderhandeld door de leiders van VVD, CDA en PVV. De uitkomsten zijn nog ongewis. Sterker nog, er komt geen inhoudelijke informatie naar buiten. Ondanks dat, rommelt het in de CDA- en VVD- achterban. De oude garde van de partijen roert zich en maakt zich zorgen over een minderheidskabinet met gedoogsteun van PVV. De één na de andere oud-minister, partijbons of partijlid dat het niet eens is met de ingeslagen weg, zoekt de media op om dat standpunt duidelijk te maken. Vanwege de radiostilte vanachter de onderhandelingstafel en de natuurlijke drang van de media om maar iets te kunnen melden, wordt dit breed uitgemeten. Ook hier vraagt elke actie om een reactie. Het moddergooien is dan ook niet van de lucht. Gerenommeerde politici met een grote staat van dienst worden weggezet als dinosauriërs die hun tijd hebben gehad en dus beter kunnen zwijgen.

Democratie is zo bezien een zeer vervelend fenomeen. In een democratie worden leiders gekozen en moeten die leiders zich telkens weer verantwoorden tegenover de kiezers. Zelfs binnen één politieke partij kunnen de verschillen in opvatting zo groot zijn dat het nagenoeg onmogelijk is het iedereen naar de zin te maken. De PVV heeft het dan wel erg gemakkelijk. Daar is één persoon aan de macht die alles lijkt te bepalen.

Wat dat betreft lijkt de PVV erg op de gemiddelde MKB onderneming. De DGA in het MKB onderneemt voor eigen rekening en risico en heeft daarmee het recht om zelf, binnen de kaders van de wet, het beleid te bepalen en beslissingen te nemen. Een goede ondernemer zal dit zeker doen met behulp van alle relevante informatie die medewerkers hebben. De DGA zal zich ook wel door die medewerkers of anderen laten adviseren. Maar uiteindelijk is de wil van de ondernemer wet.
Helaas komt het in het MKB, net als bij die politieke partijen, ook voor dat beslissingen genomen worden waar niet iedere medewerker zich mee kan verenigen. Niet zelden leidt dat tot onvrede. Die onvrede wordt dan ook nog eens extern gespuid in plaats van dat men de vuile was binnenskamers houdt. Overal waar je met mensen over hun werk spreekt, hoor je de verhalen en klaagzangen. Ik ben nog nooit een ondernemer tegengekomen die niet voor rede vatbaar is. Ze zouden ook wel gek zijn, want het is tenslotte hun rekening en risico.

Als het zo rommelt, is de kans groot dat het bedrijf eronder lijdt. Het gaat dan rammelen. De ondernemer die er bovenop zit, die goed en duidelijk communiceert en informeert én die de grenzen heeft afgebakend, zal minder problemen ondervinden dan de ondernemer die het weghoont of uit de weg gaat. Als ondernemer kun je uiteindelijk wel zeggen: "This Way Or The Highway". Rutte en Verhagen kunnen dat niet.

Als MKB adviseur help ik je graag bij het bouwen aan een sterk team, dat helemaal gaat voor de baas!
Hier vind je ook weer de Zaken Doen van augustus 2010. Een nieuwe verzameling tips, tricks en berichten die je verder kunnen helpen. In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


"Wij winnen totdat zij verliezen….."

Bladel, 30 juni 2010

Beste Ondernemer,

Nog steeds is Nederland in de ban van het Nederlands elftal. Want wij, Nederland dus, wonnen op het WK in Zuid Afrika tot nu toe alle wedstrijden. De straten en huizen blijven dus nog even oranje gekleurd. Massaal kijken de Nederlanders naar het voetbal en niet alleen in het privéleven staat dat centraal, ook in het zakenleven voert Oranje de boventoon. Dat varieert van vele commerciële Oranje-acties bij supermarkten, banken, groothandels tot en met Oranje friet. Ook bij discussies in scholen en bedrijven of we nu wel tijdens werktijd naar het voetbal kunnen of mogen kijken, lopen de emoties op. De wegen leeg, vrachtwagenchauffeurs op het parkeerterrein met de TV of Radio op, alweer, Oranje. Anderen maken van de nood een deugd. Onderzoekers van het Mulier Instituut moeten gedacht hebben, dat het in deze komkommertijd leuk scoren is met een onderzoekje naar het Oranjegevoel. Hieruit kwam naar voren dat bij één op de vier Nederlanders één of meerdere huizen in de straat Oranje versierd zijn. De reden van het versieren had volgens de onderzoekers niets te maken met een toename van de Nationale Trots. (Niet te verwarren met het iets eerder ten ondergegane Trots Op Nederland.) Nee, eerdere onderzoeken hadden al uitgewezen dat de trots van de Nederlanders vrij stabiel is en niet verandert bij prestaties, of het uitblijven daarvan, van het Nederlands elftal.
Nederlanders grijpen, volgens hetzelfde onderzoek, het WK en de deelname van het nationale team aan om weer een feestje te vieren. Dat pakken we graag groots aan met buren, familie en/of vrienden. Na uitschakeling ruimen ze het snel op en gaat men over tot de orde van de dag. En dat blijkt dan weer totaal anders te zijn dan in andere landen waar uitschakeling kan leiden tot persoonlijke drama's van teleurgestelde fans. Zo niet bij de "nuchtere" Nederlanders. Nee, het moet wel gezellig blijven, stellen de onderzoekers.

Net zo gezellig als de voetbalanalisten op TV? Deze ronde geen spectaculair, oogstrelend voetbal, zoals Nederlanders dat eisen. Maar gewoon zakelijk en degelijk resultaatvoetbal. En dat vinden de heren te mager. En omdat de vuile was ook nog eens binnenshuis blijft, wordt het moeilijk om al die gereserveerde zendtijd te vullen. Deze ronde lijken we een bondscoach te hebben die niet groter hoeft te zijn dan de wereld. Voetballers die in dienst willen staan van het collectief, zoals men dat noemt. Maar ook een groep die vooraf hun doel heeft gesteld én uitgesproken; wereldkampioen worden.
Dat heeft ze nu al verder gebracht dan alle voorgaande toernooien van de laatste twaalf jaar. In al die jaren hadden we goede spelers, dus daar ligt het niet aan. Nu lijken we een team met een missie te hebben.

Toch een mooie situatie. Stel dat je dat hebt in je eigen bedrijf? Dat je met kundige mensen naar duidelijke doelen kunt werken en elke tegenstander de baas kunt. Dat iedereen iets voor elkaar over heeft om de doelen te bereiken zonder alleen maar naar het eigenbelang te kijken. Dat je je klanten resultaten kunt laten zien. Mooi toch?

Oh ja, de onderzoekers stellen ook dat als Nederland Wereldkampioen wordt, dat dát wel zal leiden tot een meetbare stijging van de Nationale Trots. Logisch natuurlijk want dan zijn "wij" wereldkampioen. En anders, hebben "zij" het gewoon niet gehaald.

Als Business Coach help ik je graag bij het vormen van een winnende organisatie!
Hier vind je ook weer de Zaken Doen van juni 2010. Een nieuwe verzameling tips, tricks en berichten die je verder kunnen helpen. In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


"Verkoop LADA in maart gestegen met 100%"

Bladel, 29 april 2010

Beste Ondernemer,

Ik zat in de auto toen dit bericht op de radio voorbij kwam. Ik dacht: "LADA, dat is lang geleden dat ik die nog één voorbij zag komen…." En dat blijkt niet zo gek. Die 100% stijging betekent namelijk dat er in Nederland in maart twee LADA automobielen zijn verkocht. In februari was er dat één. Dus een plus van 100%!

Toch jammer voor LADA. Zo'n kreet klinkt natuurlijk leuk, maar het blijft gewoon statistiek. En met statistiek lukt het bijna altijd om ergens een draai aan te geven. Overal zie je voorbeelden waarin statistieken gebruikt worden om een punt te maken. In de politiek, op scholen, in de zorg en natuurlijk ook in bedrijven. Vaak worden deze statistieken opgesteld vanuit ellenlange vragenlijsten en onderzoeken onder cliënten, patiënten en klanten.

In de gezondheidszorg maakte ik dat jaren geleden zelf ook eens mee. Volgens de arts had ik 1 procent kans om op relatief jonge leeftijd een bepaalde, potentieel levensbedreigende, aandoening te hebben. Na het onderzoek bleek dat ene procentje kans, 100 procent pech te betekenen. Wat heb je aan dit soort statistiek? Ik verwachtte 100 procent geholpen te worden. Dat is gelukkig ook gebeurd en het is weer 100 procent goed gekomen.

Zo gebeurt het ook bij bedrijven. Uitspraken als "95 procent van onze klanten is tevreden", worden niet altijd gebruikt om het nog beter te doen, maar om op de lauweren te rusten. Maar wat als die 5% ontevreden klanten nu eens de belangrijkste klanten blijken te zijn, die goed zijn voor een groot deel van de omzet. Het lijkt me dat de ondergang dan al is ingezet.

De bekende auteur van boekjes over marketing, Jos Burgers, heeft het al eens uitgelegd: bij marktonderzoek is de score gemiddeld altijd een zeven-en-een-half. Hij kon dat heel goed verklaren. De echte ontevreden klanten zijn allang ergens anders heen gegaan en worden niet meegenomen in het onderzoek. Dan zijn er de klanten die niet tevreden zijn maar de stap om weg te gaan (nog) niet hebben gezet. Deze kun je wegstrepen tegen de enkele klanten die uiterst tevreden zijn en een zeer hoog cijfer geven. Dan rest alleen de grijze middengroep en in Nederland geven die altijd een cijfer tussen de zeven en de acht; een zeven-en-een-half dus.

Dit neemt niet weg dat je als ondernemer heel goed in de gaten moet houden hoe je klanten bewegen. Dat doe je niet met een marktonderzoek om lijstjes gevuld te krijgen en statistische gegevens te generen, maar met een goed gesprek. Luisteren naar je klanten. Wat zijn hun overwegingen om wel of niet (meer) zaken met je te doen en daar dan je strategie op aanpassen. Soms is het wel eens fijn als een klant besluit je concurrent lastig te gaan vallen. Zoals Jos Burgers zegt; je concurrent moet je ook iets gunnen, vooral die klanten waar niets aan te verdienen valt.

Blijft de vraag over of ze bij de LADA importeur zijn boekje ook gelezen hebben. Aangezien de auto ook een statussymbool is en dat de meeste Nederlanders nog niet dood gevonden willen worden in een auto van dat specifieke merk, is het duidelijk dat LADA niet inspeelt op de behoeften van de klant. Met een marktaandeel van 0,004% staat wel vast dat ze bij LADA hulp kunnen gebruiken om het tij te keren.

Hier vind je ook weer de Zaken Doen van april 2010. Een nieuwe verzameling tips, tricks en berichten die je verder kunnen helpen.In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


Moet de trainer/coach nu zelf van baan wisselen?

Bladel, 25 februari 2010

Beste Ondernemer,

Meer dan 6 miljoen Nederlanders bleken afgelopen dinsdag getuige te zijn van een sportdrama; de trainer/coach stuurde zijn pupil de verkeerde baan in. Weg Gouden Plak, weg Olympisch Record, weg premies. De opgelopen schade is groot. Ik vernam ergens dat de financiële schade door het niet ontvangen van prestatiegebonden premies zo'n 300.000 euro bedraagt. Geen kattenpis.

Foutje bedankt?

Aangezien Nederland niet alleen bij voetbal maar ook bij schaatsen uit ruim 16 miljoen bondscoaches bestaat,zijn de opmerkingen niet van de lucht. Was het niet Dick Advocaat die bij een EK ook vervloekt werd om een wissel? Gerard Kemkers treft een zelfde lot. Al dezelfde avond liepen de meningen en consequenties van dit voorval uiteen. Aan tafel bij Mart Smeets verschilden Ria Visser en Bart Veldkamp van mening. Ria vond het vooral triest en niet alleen voor Sven Kramer. Kemkers had dit toch zeker niet bewust gedaan. Bart Veldkamp vond dat dit niet goed te praten is; sommige fouten mag je gewoon niet maken. Hij vervolgde met de stelling dat een coach zich niet te bemoeien heeft met wisselen in de baan. "Dat is voor een schaatser als ademen. Daar sta je niet eens bij stil. Dat doe je gewoon vanzelf goed."
Kemkers zette Kramer dus op het verkeerde been en die belandde vervolgens in de verkeerde baan.

Maar heeft Kemkers dan nu ineens een verkeerde baan?

Hoe zit dat in jouw bedrijf? Worden er daar wel eens fouten gemaakt? Zetten medewerkers elkaar soms op het verkeerde been? Gaat de baas soms uit van verkeerde aannames waardoor verkeerde beslissingen worden genomen? Kemkers zelf was op het moment dat hij de ingreep naar Kramer deed, overtuigd van zijn gelijk. Sterker, hij had zelfs gecheckt en ge-dubbel-checkt, zou hij later zeggen. Hij las de situatie en positie van beide schaatsers op de baan zo dat hij gelijk moest hebben en daarom in moest grijpen. Kramer volgde die beslissing ook op. Maar de TV beelden geven ook aan dat op hét moment, Kemkers met meer zaken tegelijk bezig was. Voor mannen - tenminste volgens vrouwen - niet de meest ideale omstandigheid. En ze krijgen weer eens gelijk.

Maar heeft Kemkers dan nu de verkeerde baan? Moet Kramer, op advies van vele Nederlanders, nu de banden met Kemkers verbreken? Wat zou jij doen in zo'n situatie met een medewerker, een klant of een leverancier? Volgens mij is daar niet een pasklaar antwoord voor. Kemkers heeft heel veel goed gedaan. Hij is één van de meest succesvolle sportcoaches in Nederland. Hij heeft Sven ook naar vele successen (be-)geleid. Ik neem aan dat hij daarmee toch enig krediet heeft opgebouwd. Wat zou jij doen als de altijd betrouwbare en ook belangrijke toeleverancier of medewerker een grote stomme fout maakt die je een belangrijke order kost?

Naar mijn mening is er maar één vraag met één mogelijk antwoord. Vertrouwen we elkaar nog? Ja of nee? Zonder vertrouwen is er niets te bereiken en met vertrouwen kunnen mensen veel problemen en uitdagingen samen overwinnen. Vertrouwen is er of is er niet. Een beetje vertrouwen is ook een beetje wantrouwen. Dat zal dus niet werken. Zo doen we het allemaal als we samenleven en/of samenwerken. Ook zo zullen Sven en Gerard er samen uit moeten komen, zonder de mening van 16 miljoen anderen.

Eén ding is zeker. Sven en Gerard zijn beide onsterfelijk geworden. De Gouden Plak op de 10 kilometer zou alweer de honderdste geworden zijn. Deze situatie is en blijft nog lang uniek. Dat is ook wat waard…….

In ieder geval kunnen we er allemaal van leren. Hier vind je ook weer de Zaken Doen van februari 2010. Een nieuwe verzameling tips, tricks en berichten die je verder kunnen helpen. In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


INNOVATIE - EIGENLIJK GEWOON DAGELIJKSE PRAKTIJK

Bladel, 23 december 2009

Beste Ondernemer,

De laatste tijd komt de term Innovatie wel heel vaak voorbij. Als ik in mijn internet zoekmachine "Innovatie" in type, dan krijg ik in 0,775 seconden 4.726.000 resultaten. Bij "braambessenjam" krijg ik in 0,625 seconden 22 resultaten…..

Het geeft maar aan hoe vaak we de term Innovatie gebruiken. Een snelle scan van de resultaten geeft ook aan dat er soms wel heel gewichtig gedaan wordt over Innovatie. Er is bijvoorbeeld een Innovatieplatform; de club onder leiding van Premier Balkenende met onder anderen de ministers van der Hoeven en Plasterk, Gerard Kleisterlee, Alexander Rinnooy Kan en nog een aantal anderen. De uitgebreide missie van deze "denktank" begint met:

"De missie van het Innovatieplatform is om de innovatiekracht van Nederland te versterken, zodat ons land weer een koploper is in de internationale kenniseconomie. Dat betekent dat Nederland een land moet worden waar volop ruimte is voor excellentie, ambitie en ondernemerschap van mensen en organisaties. ……."

Ondanks het feit dat ik het nieuws dagelijks volg, hoor ik erg weinig over de resultaten van dit platform. Een gang langs de persberichten op hun site, geeft mij vooral het beeld van een groep mensen die vooral zeggen dat veel dingen anders moeten, anders missen we de slag; het onderwijs moet beter om aan te sluiten op de behoeften in het bedrijfsleven, meer geld voor wetenschap, enzovoort. Concrete innovatieve initiatieven heb ik nog niet voorbij zien komen.

Wordt Innovatie niet vooral gebezigd als een modewoord; een paraplu voor ideeën? Ik heb dan ook maar eens de van Dale geraadpleegd.

"Innovatie - invoering van iets nieuws"
"Innovator - vernieuwer, pionier"

Hoe simpel kan het zijn? Ik ken geen enkele actieve ondernemer die niet met Innovatie bezig is. Een deel van de missie van het Innovatieplatform - excellentie, ambitie en ondernemerschap - bestaat al sinds jaar en dag en het bewijs is zichtbaar in vele MKB bedrijven. Gewoon, om te overleven. Innovatie - vernieuwen dus - is een noodzaak en misschien wel een automatisme. Zij die constant luisteren naar de signalen van hun medewerkers, hun klanten en van de markt, zullen altijd zoeken naar kansen om het voor hun klanten en henzelf beter, sneller, simpeler en/of goedkoper te doen. Niet innoveren is stilstaan en als je stilstaat word je vanzelf een keer ingehaald door iemand die net iets sneller gaat. Klanten zijn over het algemeen loyaal, zeker als je bijdraagt aan hun positieve resultaat. Meedenken met de klant en ook nog eens unieke oplossingen aandragen - innoveren dus - schept een nauwe band. En vaak ook nog eens een band die niet bepaald wordt door prijs, maar juist door toegevoegde waarde.

Ik hoor de term Innovatie vaak gebruikt worden in relatie tot techniek, maar naar mijn mening geldt de term voor alles wat je beter kunt doen door "de invoering van iets nieuws". De logistiek beter afstemmen op de vraag bij de klant, de facturenstroom en het debiteurenbeheer inzichtelijker maken, een relevante cursus voor de ondernemer of de medewerker die nieuwe kennis beschikbaar maakt, het is allemaal innovatie omdat het iets nieuws is en iets waardevols toevoegt aan het bedrijf.

Ben je het er mee eens dat Innovatie iets van elke dag is?
Hoe is dit bij jou geregeld? Gaat het Top-Down of Bottom-Up? Heerst er een sfeer van continue verbeteren om zo klanten te blijven binden en waar management, medewerkers en/of afdelingen elkaar uitdagen? Houd je af en toe eens een creatieve sessie om met elkaar de vreemdste en meest waanzinnige ideeën te bedenken? Heb je überhaupt een goed inzicht in de vragen en behoeftes die je klanten nu bezighouden?

Zo zijn er nog vele vragen te stellen. Misschien is het aanstaande nieuwe jaar een mooie gelegenheid om hier eens bij stil te staan om volgend voorjaar vol gas je concurrenten voorbij te stuiven. Even in alle rust onder de Kerstboom de ogen sluiten en je toekomstvisie voor ogen houden.

Als je dan nog wat hulp kunt gebruiken bij het kritisch beantwoorden van de vragen, het bedenken van creatieve oplossingen en implementeren in het bedrijf, stuur je me gewoon even een bericht. Voor nu, wens ik je hele Prettige Feestdagen en een Gezond en Succesvol 2010.

Hier vind je ook weer de Zaken Doen van december 2009. Een nieuwe verzameling tips, tricks en berichten die je verder kunnen helpen. In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


AFBREKEN OF OPBOUWEN?

Bladel, 21 oktober 2009

Beste Ondernemer,

Slecht nieuws. We smullen ervan. Tenminste, zo lijkt het. Het viel mij weer eens op toen ik Pauw & Witteman keek. Het onderwerp is niet bij me blijven hangen, wel de vraagstelling door P&W. Wat ik me kan herinneren is dat het verhaal van de gast een overwegend positief verhaal was, waar, zoals altijd, ook wel een keerzijde aan zit. Die keerzijde was overigens niet zo belangrijk. Daar kon de gast zelf wel mee leven en mee omgaan. Toch kreeg deze niet de kans zijn complete verhaal over het voetlicht te brengen. P&W bleven maar terugkomen op dat ene kleine aspect, als vliegen op de spreekwoordelijke stront. En zo gebeurt het telkens weer; er wordt liever afgebroken dan opgebouwd.

In de westerse wereld zijn we vooral gericht op wat niet goed gaat. We denken vooral in problemen en willen die zo snel mogelijk oplossen. Dat leren we al van jongs af aan; een kind dat thuis komt met een rapport met daarop allemaal voldoendes en één 5, wordt vooral op die 5 aangesproken, want dat is niet goed en daar maken ouders zich zorgen over. Zo gaat het toch bijna overal?

Een paar weken geleden was ik bij een presentatie over Appreciative Inquiry (AI) dat vrij vertaald Waarderend Onderzoeken heet. Dit is een uit de Verenigde Staten overgewaaide filosofie waarbij uitgegaan wordt van wat je goed doet en goed kunt. Die kennis kun je dan weer gebruiken om nog beter te worden. Mijn eerste gedachte was, "alweer een model, theorie of gedachtegoed uit Amerika dat de wereld moet veranderen". Maar na de presentatie van Ronald van Domburg en na het lezen van zijn boekje Het Waarderend Oog dat over AI gaat, dacht ik alleen maar "AI beschrijft wat menigeen al uit zichzelf doet". Ik dacht daarbij terug aan mijn tijd bij een grote oliemaatschappij waar we de sterktes van het bedrijf en de medewerkers hebben gebruikt bij een verandertraject binnen de eigen organisatie om zo beter te worden en overbodige ballast aan protocollen en processen over boord te gooien en de medewerkers daar in te zetten waar ze tot hun recht komen. Ik dacht ook aan het Visievierluik dat is beschreven in het boek Kus de visie wakker van Hans van der Loo en dat ik regelmatig inzet bij strategietrajecten. Het Visievierluik dwingt je te kijken naar waar je echt goed in bent om zo je toekomstige bedrijfs- en persoonlijke doelen te bepalen.

Ik dacht ook aan het boekje Strengthfinder 2.0 van de Gallup Organization dat helaas alleen in het Engels verkrijgbaar is. Als voorbeeld geven zij een honkballer met relatief weinig talent die door een enorme inzet bij de training en in wedstrijden uiteindelijk een middenmoter wordt die af en toe piekt. Als je dat afzet tegen de honkballer die van nature heel veel talent heeft en zich ook optimaal inzet, dan wordt die eerder de echte tophonkballer die altijd hoog scoort. Bij het boekje Strengthfinder 2.0 zit een unieke code waarmee je een online test kunt doen. Uit een totaal van 34 gedefinieerde talenten worden jouw 5 belangrijkste sterkten gehaald.

Wat voor de honkballers geldt, geldt voor iedereen; de boekhouder, de receptionist, de verkoper en de directeur. En het geldt dan ook voor de som der delen; het hele bedrijf. Doet iedereen in het bedrijf waar deze goed in is en wordt er geïnvesteerd om ze nog beter te maken? Doen we als bedrijf dat waar we echt goed in zijn en de klanten echt mee helpen of doen we te veel dingen die anderen misschien wel beter kunnen of die klanten eigenlijk nauwelijks waarderen?
Klanten doen uiteindelijk alleen zaken met bedrijven die goed zijn in wat ze doen. Met uitzondering van de belastingdienst, betekent dat voor elk bedrijf dat je moet weten waar je goed in bent en of dat iets is wat klanten nodig hebben.
Als je hulp nodig hebt bij het vinden van de antwoorden voor je bedrijf, jezelf of je medewerkers, dan hoor ik dat graag.

Hier vind je de Zaken Doen van oktober 2009. Een nieuwe verzameling tips, tricks en berichten die je verder kunnen helpen. In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


Vakantie voorbij - en dan?

Bladel, 3 september 2009

Beste Ondernemer,

Voor de meeste mensen zit de zomervakantie er weer op. Volgende week beginnen de scholen in het zuiden van het land ook weer. Vakantie; een welkome periode van rust, uitrusten, relativeren en mogelijk ook beschouwen. Ik heb al van een paar ondernemers gehoord dat bij hen de eerste week van de vakantie vooral bestond uit het loslaten van alle zorgen en relaxen, maar dat ze in de laatste week van de vakantie alweer aan de gang wilden met de nieuwe ideeën en het nieuw enthousiasme dat was ontstaan. Zo waren ze bijna allemaal weer blij dat ze die Time-Out hadden genomen, maar zeker zo blij dat weer begonnen kon worden.

In de praktijk blijkt dat veel nieuw enthousiasme en energie weer snel op gaat aan het filteren en lezen van de vele honderden e-mails, de post en het opruimen van die dingen die voor de vakantie waren blijven liggen. Het is vaak net als bij de goede voornemens aan het begin van ieder jaar; wat blijft er van over? Zijn die nieuwe ideeën en inzichten concreet genoeg om ze gestructureerd uit te werken en in te voeren of verdrinken ze in de waan van de dag die niet veel anders lijkt dan voorheen? Leg ze eens voor aan een ander waardoor ze concreter kunnen worden en er druk ontstaat vanuit die ander. Zij kunnen je scherp houden en daarmee helpen om die veranderingen daadwerkelijk te realiseren.

De vakantie lijkt ook bijna een goed nieuws show geworden. Was het eerder nog vooral kommer en kwel waarover de media het hadden. Het goede weer lijkt ook bij hen het goede naar boven te halen. De laatste weken horen we veel over gestegen beurskoersen, einde van de krimp in Duitsland en Frankrijk en lichtpuntjes in de uitzendbranche. Laten we hopen dat het doorzet.

Voor onze eigen toko zal iedere ondernemer het zelf moeten doen met de riemen die we hebben. Als ik je ergens bij kan helpen, hoor ik dat graag.

Hier vind je de Zaken Doen van augustus 2009. Een nieuwe verzameling tips, tricks en berichten die je verder kunnen helpen. In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


De crisis - en hij duurt voort?

Bladel, 30 juni 2009

Beste Ondernemer,

Eerst werd er gedacht dat het wel over zou waaien. Daarna rinkelde alle alarmbellen en was het de ergste crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. Het zou nooit meer worden als het was. De politiek probeert met maatregelen het tij te keren. De deeltijd WW wordt, in aangepaste vorm, verlengd. Subsidies zijn waar mogelijk makkelijker in te zetten en met micro kredieten en borgstellingen zou het eenvoudiger moeten worden geld te lenen.

In de media rollen alle betrokken partijen over elkaar heen. Een dagje in de auto met Radio 1 aan, levert verschillende economen op die allemaal weten hoe het niet moet. De één vindt dat je bedrijven niet aan hun lot moet overlaten omdat zij niet direct schuld hebben aan het ontstaan van de crisis en vinden het dus goed dat de overheid de deeltijd WW inzet als wapen in de strijd. De andere econoom vindt dat juist weer zeer slecht omdat het alleen bedrijven helpt die eigenlijk geen bestaansrecht meer hebben en andere bedrijven benadeelt; bedrijven die geen gebruik hoeven te maken van deze deeltijd WW omdat het ze nog goed gaat. Misschien wel omdat ze tijdig maatregelen hebben genomen of hun bedrijfsmodel en bedrijfsvoering zo hebben ingericht dat ze minder vatbaar zijn voor schommelingen in de economie en sneller kunnen schakelen.

Wie het weet mag het zeggen. Het is en blijft vooral macro economisch filosoferen. De bedrijven die ik mag zien doen het soms goed in deze tijd. Zij maken zich niet druk om deeltijd WW, daar is gewoon geen tijd voor; de klanten roepen om aandacht. Ik kom ook bedrijven tegen waar het minder gaat of zelfs slecht. Zij hebben het te druk met overleven in hun micro economie en zoeken houvast bij alle opties die geboden worden. Er zijn er ook die denken dat het wel weer overwaait, want dat gebeurde in eerdere crises ook. En zij hebben ongetwijfeld gelijk, maar weten waarschijnlijk niet of ze er dan nog bij zijn.

Ook hier geldt dus dat het gemiddelde bedrijf niet bestaat, net zo min als de gemiddelde klant, de gemiddelde werknemer en de gemiddelde baas. Iedereen leeft in zijn eigen situatie en heeft eigen problemen, maar ook kansen. Uitgaan van je sterkten, daar waar je echt goed in bent, is meestal nog de beste strategie. Maar dan moet je ze wel kennen en ze voor het voetlicht krijgen bij diegenen die bereid zijn te investeren. Gelukkig zijn er nog best partijen te vinden die willen investeren, zolang zij er zelf maar beter van worden. Bied je je (potentiële) klanten mogelijkheden om beter te worden en geld te verdienen of bied je ze wat jij te bieden hebt?

Hier vind je de Zaken Doen van juni 2009. Alweer een verzameling tips & tricks die je verder kunnen helpen je eigen strategie up-to-date te houden. In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Het komt vaak voor dat door de waan van de dag en de zorgen om het behalen van de deadlines men door de bomen het bos niet meer ziet. Er treedt dan een zekere mate van bedrijfsblindheid op waardoor men in cirkeltjes blijft ronddraaien. Als dat voor jou geldt of voor een collega ondernemer in je netwerk, dan kan ik misschien wel helpen. En dat helpt mij dan ook weer.

De CrisisScan is een deels geautomatiseerde bedrijfscan waarbij ik met de ondernemer een uitgebreide vragenlijst doorloop die alle relevante aspecten van het bedrijf behandelt. Zo ontstaat een gewogen beeld van wat er bij de ondernemer leeft t.o.v. het bedrijf, de medewerkers, de markt waarin men opereert en de eventueel ingesleten aannames. De antwoorden leiden tot een beknopt (ook ik heb een hekel aan te veel papier) rapport met de belangrijkste kwesties waarmee de ondernemer en het bedrijf kampen, een SWOT-analyse en een gericht actieplan met stappen die men direct zelf kan zetten om het tij te keren en kan dienen als een basis voor verdere verandering in het bedrijf en/of als basis voor een gericht bedrijfs- of marketingplan waarmee de toekomst en de klanten te lijf kan worden gegaan.

Stuur me een e-mail of bel me even als ik wat voor jou of iemand anders kan betekenen.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


Je website - Inkomsten of uitgaven?

Bladel, 22 april 2009

Beste Ondernemer,

Onlangs heb ik deel mogen nemen aan een training over het optimaliseren van je website voor een hoge plaats in de Google zoekmachine. Dit noemen ze Search Engine Optimalization, ofwel SEO. SEO behelst het zorgen voor een zo hoog mogelijke positie (ranking) in Google. De bedrijven die SEO aanbieden als een service, schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar, maken zij het ook voor je waar?

Als je de website van je bedrijf wilt gebruiken om meer klanten en omzet te genereren, dan is een hoge plaats in de zoekmachine belangrijk. Vaak hebben mensen, als ze op je bedrijfsnaam zoeken, je website snel gevonden. Dat wordt anders als zij je nog niet kennen en zoeken met woorden en zinnen, zoals "goedkope plaatbewerking", "goedkope inboedelverzekering" of "praktisch bedrijfsadvies". De software achter de Google zoekmachine is zeer intelligent en wordt dagelijks door zo'n 10.000 medewerkers getest en verbeterd. Voor Google is maar één ding belangrijk; kwaliteit van de zoekresultaten.

Was het een aantal jaren geleden nog voldoende om wat sleutelwoorden toe te voegen aan je webpagina om in de resultaten naar voren te komen, wordt nu ook naar de kwaliteit van de pagina gekeken. Dus, komen de sleutelwoorden die je aangeeft ook daadwerkelijk in de tekst voor. Zo niet, dan krijg je als het ware minpunten en zak je in de lijst. Verder kijkt men of teksten op je pagina niet al ergens anders op het internet voorkomen, dus zijn geleend. Er wordt ook naar het verkeer naar je website gekeken, hoe lang men er vertoeft en hoe vaak de inhoud van de website wordt aangepast. Voor Google geldt zeker "Big Brother is watching you". Zij verzamelen gegevens van alles en iedereen en baseren op dat klikgedrag hoe goed je website aansluit bij de zoekaanvraag van de Google gebruiker.

Ben je afhankelijk van je website voor je omzet en voor nieuwe klanten, dan betekent het dat je dagelijks bezig moet zijn met het optimaliseren van je website, maar bovenal dat je actief bent op het internet om "waardevolle links" naar je website op te bouwen. Bijvoorbeeld in goed bezochte weblogs van autoriteiten in jouw vakgebied. Betaalde links dragen nauwelijks bij, omdat Google natuurlijk ook weet dat er voor een link op zo'n pagina betaald wordt. Dat betekent overigens niet dat dit altijd slecht is. Soms is het toch verstandig om voor een kwalitatieve link te betalen; zolang Google dat maar niet weet of kan achterhalen.

Ook al sta je hoog in Google, betekent dat nog niet dat je omzet of klanten overhoudt. Dat is dan weer afhankelijk van hoe goed je website is vormgegeven en de potentiële klant uitnodigt om iets van je te willen. De "conversion rate", ofwel hoeveel klanten houd ik over van alle bezoekers aan mijn website, is zeer wisselend. Bedrijven die sterk afhankelijk zijn van een hoge Google positie en van een optimale conversie, doen hun optimalisatie en hun website ontwikkeling zelf. Hun hele bedrijfsstrategie, visie en (internet) marketing zijn er volledig op afgestemd. Het is gewoon hun business.

Als je dat met je eigen bedrijfswebsite ook voor hebt, zul je daar dus ook je strategie en werkwijzen op aan moeten passen. Als je website niets meer is dan een online visitekaartje of brochure voor mensen die je al kennen en alleen bevestiging van je (mondelinge) propositie zoeken, dan voegt SEO misschien helemaal niet veel toe. Zeker niet in relatie tot de kosten en tijd. Natuurlijk reflecteert je website wel precies wat je als bedrijf wilt uitstralen. Denk daarbij ook eens aan goedbedoelde initiatieven, zoals een nieuwsrubriek. Ik kwam er onlangs weer één tegen waar bij "Nieuws" de laatste toevoeging was gedateerd op ergens in september 2006! Niet echt het beste visitekaartje…….

Naar mijn mening, zou iedere ondernemer met een website de genoemde training eens moeten volgen. Al was het alleen maar om het werk van een SEO aanbieder of webbouwer op waarde te kunnen schatten en een gedegen inzicht te krijgen in alle (loze) beloftes.

Als je interesse hebt in meer gegevens hierover of over andere zaken, stuur me dan even een berichtje.

Hier vind je de Zaken Doen van april 2009. Wederom een compilatie van media berichten die je op een spoor kunnen zetten. In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


En wat doe jij?

Bladel, 20 februari 2009

Beste Ondernemer,

Hoe vaak gebeurt het ons niet dat ons gevraagd wordt: "En wat doe jij?". Op bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten of cursussen wordt meestal wel een rondje langs alle aanwezigen gemaakt. Maar ook in de privésfeer ontmoeten we dagelijks andere mensen. De verschillen zijn groot, niet alleen in wat men allemaal doet maar vooral ook op de manier dat men zich en hun bedrijf aanprijst. Zomaar een voorbeeld:

Meneer Pietersen begint, "ik ben timmerman en heb mijn eigen bedrijf. Wij maken alles van hout en gaan voor kwaliteit, doen alles voor de klant en wij hebben geavanceerde machines en gereedschappen en hebben veel kennis van ons vak."

Dan is meneer de Vries aan de beurt. "Ik ben van huis uit scheepstimmerman en heb sinds 15 jaar een bedrijf met nu 9 medewerkers waarbinnen wij van de meest gangbare materialen al het houtwerk voor de pleziervaart maken. Wij maken machinaal voor serieproductie en enkelvoudige opdrachten, maar ook ambachtelijk werk voor bijvoorbeeld scheepsrestauraties. Wij maken niet alleen, wij installeren ook. Dit kunnen we op locatie bij klanten, op een scheepswerf, in jachthavens of op onze eigen werf en werkplaats. Tot vorig jarig haalden wij het grootste deel van onze omzet uit nieuwbouwschepen, maar met de huidige crisis zetten we nu veel meer in op het renoveren en restaureren van schepen van particulieren, waarvoor wij ook het projectmanagement kunnen doen en daarmee andere onderaannemers aansturen. Wij ontzorgen daarmee vooral en houden het budget van onze klant scherp in de gaten."

Zeg nou zelf, een duidelijk verhaal, toch? Hij weet het ook nog goed te brengen en profileert zich zeer professioneel. Iedere aanwezige die meneer de Vries heeft gehoord en in de toekomst iemand tegen komt met een plezierjacht waar "werk aan zit", zal direct aan meneer de Vries denken. En belangrijker nog aan hem refereren. Aan het einde van de bijeenkomst is het druk bij meneer de Vries, hij wordt aangeklampt en gevraagd over zijn werk. Hij vertelt daarover leuke anekdotes. Meneer Pietersen staat er een beetje verloren bij. Meneer Pietersen? Wat deed die nu precies? Niemand die het weet.

Ik wil maar zeggen. Een goede Elevator Pitch (EP) zoals die van meneer de Vries is van levensbelang voor iedereen met ambities. Hij is al gemeengoed in menig CV, maar vooral voor ondernemers zelf, kan de EP van onschatbare waarde zijn. De meeste opdrachten scoren we op basis van vertrouwen. Vertrouwt de klant jou de invulling van zijn behoefte en daarmee zijn geld toe.

Een Elevator Pitch geeft aan wat je doet, voor wie en wat en wie jij nodig hebt om jou doelstelling te bereiken. Hoe specifieker dat is, hoe beter dat zal blijven hangen bij je luisteraar. En als die zelf weer iemand tegen komt met een behoefte die bij jouw Elevator Pitch en dus jouw propositie past, dan zal die direct naar je doorverwijzen. Hoe vaak is het jou niet overkomen, dat je na een eerste kennismaking met een bedrijf, hun reclame uitingen en bestelwagens op de weg steeds vaker bent tegengekomen. Ik geloof niet dat zo'n kennismaking zo'n impact heeft gehad op het bedrijf. Ze zullen hun reclame budget niet plotseling verhoogd hebben en ook niet veel meer bestelwagens laten rijden. Het zal dus wel met je eigen perceptie en herkenning te maken hebben. Iedereen heeft dat en daar kun je effectief gebruik van maken zonder dat het je een cent kost.

Het internet staat vol met tips en adviezen over de Elevator Pitch. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je zelf weet wat je nu precies doet, waarvoor, waarom en voor wie? Wie zijn je klanten? Wat hebben zij nodig dat jij kunt leveren? Waar zit de meeste marge en de minste sores? Kortom je hele bedrijfsstrategie met missie, visie en doelstellingen verpakt is een persoonlijke "pitch" die je in een lift zal zetten. Een goede Elevator Pitch maak je niet zomaar even, dat kost tijd en deze zal veranderen. Je moet keuzes maken om een zo eenduidig mogelijk verhaal te krijgen zonder te vervallen in clichés en wetmatigheden die voor al je concurrenten gelden. Het gaat dus ook om onderscheid. Eigenlijk is het zo simpel en dus zo moeilijk als de bedrijfsstrategie van je bedrijf.

Als je geprikkeld bent en aan de slag wil, leg je Elevator Pitch dan eens voor aan iemand buiten je bedrijf, want dat zijn de mensen die je in een paar zinnen moet overtuigen Je gezin en medewerkers weten al lang wat je doet. En mij mag je natuurlijk ook altijd bellen. Succes.

Hier vind je de Zaken Doen van februari 2009. Wederom een compilatie van media berichten die je op een spoor kunnen zetten. In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


Ondernemen bij zwaar weer. Doen!

Bladel, 19 december 2008

Beste Ondernemer,

Het is zover; we zitten in een recessie. Tenminste, dat wordt nu alom aangenomen omdat de macro-economische cijfers dat aangeven. De afgelopen Sinterklaasaankopen en wat verwacht wordt voor de komende Kerst periode doen iets anders vermoeden. Maar, de dure aankopen, zoals de nieuwe auto, de nieuwe keuken of badkamer, worden en masse in de oude koelkast gezet. Uiteindelijk is het statistiek; ieder individueel bedrijf heeft zo zijn eigen gevolgen van de crisis en reageert daar weer anders op. Als 5% van de bedrijven nu het loodje leggen, hebben die allemaal 100% pech. De andere 95%, 100% geluk. Ook dat is statistiek.

Economisch slechte tijden zorgen voor extra druk op het ondernemerschap bij zowel grote als kleine bedrijven. Echter, kleinere bedrijven hebben vaak minder mogelijkheden en minder kasreserves dan grotere ondernemingen. Het belangrijkste doel in barre tijden is het "overleven van de storm" en de onderneming door de moeilijke tijd loodsen. Daarnaast moet de onderneming klaar gemaakt worden om na de storm weer op volle kracht de vrijgekomen ruimte te ontginnen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan als de telefoon nog nauwelijks rinkelt, de klanten nog later betalen en de banken en leveranciers zenuwachtig worden.

Mijn Amerikaanse IIB collega Bob Brudzinski, heeft op basis van ervaringen met eerdere toppen en dalen in de economie een aantal tips op een rij gezet die een ondernemer kan inzetten om sterker uit de strijd te komen en sommige kosten te reduceren.

 1. Communiceer veelvuldig met de medewerkers;
  In zo'n onzekere tijd worden medewerkers overvallen door een stroom aan negatieve geruchten en boodschappen over mogelijke financiële verliezen, reducties in kosten en personeel, etc. Overleg regelmatig met je medewerkers en informeer hen over hoe het er voor staat en welke stappen worden ondernomen. Laat hen zien dat je een plan hebt dat je in staat stelt de slechte tijden te overleven en klaar te zijn voor als de economie weer aantrekt.
 2. Houd de Cash Flow in de gaten;
  Elimineer zoveel mogelijk onnodige, niet-strategische kosten en stel niet urgente kosten uit tot een latere datum. Je eerste doel is de salarissen te kunnen betalen, zeker als de omzet tegenvalt. Wellicht is het zelfs nodig van de medewerkers te verlangen zich flexibel op te stellen om dit doel te behalen, bijvoorbeeld door extra collectieve vrije dagen, uitstel van bonusbetalingen, etc. Het is belangrijk om de sleutelfiguren in de organisatie binnenboord te houden. Maar omdat het overal minder is, zal het personeel ook beseffen dat een baan, desnoods tegen aangepaste voorwaarden, beter is dan geen baan.
 3. Maak een "Lage prioriteit" takenlijst;
  Gedurende deze rustige periode kunnen je medewerkers aan de slag met werkzaamheden die normaliter een lage prioriteit hebben maar toch nog gedaan moesten worden. Bijvoorbeeld herinrichting van de werkplekken, onderhoud, een vers likje verf, de showroom aanpakken, de archieven organiseren of digitaliseren, opschonen van bestanden en opslag, etc. Op deze manier kunnen veel van die zaken aangepakt worden zonder de inzet van externe contractpartijen, waarbij ook nog eens een gevoel van betrokkenheid met de werkprocessen en de team spirit wordt versterkt. "Bezuinig niet op de pizza of frietjes."
 4. Communiceer veelvuldig met je klanten;
  Je wilt natuurlijk nooit dat je klanten denken dat je bedrijf in moeilijkheden verkeert en je niet in staat bent om hen optimaal van dienst te zijn. Benader hen regelmatig met nieuwe producten, programma's en prijzen. Zoek innovatieve manieren hen te helpen met hun bedrijfsvoering, klanten en kostenbeheersing met producten en diensten die men niet van je verwacht. Zij zullen die interesse waarderen.
 5. Werk aan je Bedrijfsplan;
  Je wilt er natuurlijk klaar voor zijn als de economie weer aantrekt. Juist nu het wellicht allemaal wat in een lagere versnelling gaat, is het de tijd anderen in het bedrijf te betrekken bij de ontwikkeling van de nodige details, deadlines en actieplannen.
 6. Continueer adverteren en communicatie met klanten en prospects;
  Iedere ondernemer heeft de neiging als eerste te besparen op advertenties als het minder gaat. Door te blijven adverteren ontstaat een kans om de betere positie van je concurrenten bij het merkbewustzijn van de klanten over te nemen. De klanten zullen ook meer vertrouwen hebben dat je er nog lang voor hen zal zijn. Dus zoek naar mogelijkheden de naam van je bedrijf genoemd te krijgen in artikelen, nieuwsberichten, etc.
 7. Communiceer regelmatig met je bank;
  Banken houden niet van verrassingen en zullen eerder geneigd zijn om te praten over betere voorwaarden of kostenreducties als je ze op de hoogte houdt over de situatie waarin jouw bedrijf verkeert, de ontwikkeling die het doormaakt en de resultaten die je verwacht. Een bank die er vertrouwen in heeft, is een bank die zal meedenken.
 8. Vraag je klanten om referenties;
  Ben niet bang om je goede klanten te vragen naar collega's of andere bedrijven die van jouw diensten gebruik kunnen maken. Ze denken er vaak gewoon niet aan als je het niet zelf vraagt.
 9. Kijk uit naar nieuwe markten voor je producten en/of diensten;
  Identificeer en contacteer nieuwe potentiële klanten bij andersoortige bedrijven en in andere geografische gebieden die je producten en/of diensten kunnen gebruiken. Net zoals jij, zoeken zij naar manieren om hun bedrijf te verbeteren en jouw aanbod zou wel eens een interessant alternatief kunnen zijn.
 10. Zoek naar nieuwe toepassingen voor je producten en/of diensten;
  Identificeer en contacteer bedrijven die je producten en diensten voor een andere toepassing zouden kunnen gebruiken. Kan je product bijvoorbeeld ook buiten gebruikt worden i.p.v. alleen binnen? Kan het ook online benaderd worden? Etc.
 11. Kijk eens "dieper" in je omzet;
  Je hebt nu extra tijd om eens precies te kijken naar welke producten en diensten daadwerkelijk werkelijk winst genereren en welke niet. Is de klant die verantwoordelijk is voor 20% van je omzet ook verantwoordelijk voor 50% van je operationele kosten? Maak je echt winst op die oude productielijn? Als je de antwoorden hebt, kun je iets doen aan de prijs, de componenten, de diensten om de winstgevendheid van alle producten en/of diensten die je aanbiedt te optimaliseren.
 12. Kijk kritisch naar de functies;
  Misschien zijn er medewerkers die minder uren willen werken. Nu is de tijd om dat te regelen zonder dat er gaten vallen. Werkzaamheden van flexwerkers kunnen wellicht nu gedaan worden door vast personeel. Besparingen op de kosten kunnen voor een deel ingezet worden om de overige medewerkers te compenseren voor de extra werklast. Het zal hen motiveren.
 13. Kijk naar mogelijkheden voor samenwerking;
  Zoek naar bedrijven met complementaire producten of diensten en stel een samenwerkingsverband op waarmee klanten tijd en geld besparen. Bijvoorbeeld de lokale bruiloftzaal, fotograaf, bloemist en autoverhuurder die samen een "One Stop Shopping" concept neerzetten waardoor hun reclamebudgetten veel breder en effectiever ingezet kunnen worden en de organisatie veel professioneler wordt.
 14. Bekritiseer je eigen bedrijf, bedrijfsvoering, aannames en uitgangspunten;
  Neem de tijd om anderen je eigen aannames over je bedrijf en de omgeving kritisch tegen het licht te laten houden. (Bijvoorbeeld: Wie is er echt bereid om die hoeveelheid geld te betalen voor dat product of die dienst?)
 15. Train je medewerkers;
  Als je je het kan veroorloven, zorg dat je medewerkers getraind worden op gebieden en vaardigheden die de productiviteit en werklast positief beïnvloeden. Er zijn vele mogelijkheden die betaalbaar zijn en er zijn ook subsidies te vinden.
 16. Neem Talent aan;
  Als je je het kunt veroorloven, kun je nu wellicht makkelijker aan het juist gekwalificeerde personeel komen dat bij de concurrentie misschien niet meer op zijn plaats is. Zij zullen dankbaar zijn voor een nieuwe kans en extra gemotiveerd om de kans waar te maken.

Natuurlijk kun je niet alle ideeën implementeren. Dus, kies die, die bij je situatie passen en de beste kosten-baten verhouding vertegenwoordigen. Met een goede focus en hard blijven werken gedurende deze moeilijke tijden, heb je minder tijd je zorgen te maken en kom je sterker en beter voorbereid uit de strijd wanneer de economie straks weer aantrekt.

Hier vind je de Zaken Doen van December 2008. Wederom een compilatie van media berichten die je op een spoor kunnen zetten. In ieder geval weer samengesteld voor ondernemers, door ondernemers.

Rest mij jullie allemaal Prettige Feestdagen te wensen en ik hoop jullie in het nieuwe jaar weer van dienst te mogen zijn.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


Crisistijd!?

Bladel, 24 oktober 2008

Beste Ondernemer,

Eindelijk, het is zover de nieuwe website is online. Ik zou me kunnen verschuilen achter clichés als "bij de loodgieter thuis lekt de kraan ook nog altijd"... Maar dat doe ik natuurlijk niet. Je doet 't goed of je doet 't niet, en nu ben ik tevreden over het resultaat. Neem zelf eens een kijkje op www.gerustondernemen.nl en "zegt het voort".

Om de kredietcrisis kunnen we niet meer heen. Hoewel, er zijn mensen die makkelijk om de crisis zelf heen kunnen. Dat gaat namelijk heel eenvoudig als je geen spaargeld of aandelen hebt en je je niet druk hoeft te maken om een IJslands procentje meer of minder. Maar niemand kan om het feit heen, dat de financiële wereld in een crisissituatie verkeert. De media aandacht is enorm en we worden overspoeld door meningen, analyses en prognoses. Die daarna maar zeer beperkt houdbaar blijken. De toekomst is niet te voorspellen, maar het is nu wel duidelijk dat de financiële wereld zelf verantwoordelijk is voor het grootste deel van de ellende. Ze begrepen hun eigen productconcepten niet meer en nu stort dan het kaartenhuis ineen. De bestuurders zijn zelfs bereid af te zien van hun bonussen. Het kan verkeren.

Het zal niet zo zijn dat de bestuurders van de financiële instellingen de bijstand in rollen. Maar hoe is dat met de MKB ondernemers? De banken zullen hun verlies moeten compenseren. Het is dan te verwachten dat de spelregels aangepast gaan worden en dat het nog moeilijker wordt om een financiering rond te krijgen dan het al was. Gaat de overheid dit ook oplossen door garant te staan voor de ondernemers die willen investeren en door willen gaan met de uitvoering van hun toekomstplannen? Of denken ze dat de recessie zeker gaat komen en dat het dan wel erg risicovol wordt om garanties af te geven?

Het zijn duidelijk onzekere tijden. De bakker op de hoek zal nog niet direct een terugval in omzet zien, maar voor de toeleveranciers van de grote spelers in de wereldeconomie geldt waarschijnlijk een heel ander verhaal.

De vraag die MKB ondernemers zich altijd, en nu zeker, moeten stellen, is of men voldoende flexibel is en slagkracht heeft een mogelijke recessie te doorstaan.
10.000 euro kostenbesparing is 10.000 euro extra onder aan de streep. Via verkoop moet je misschien wel tot zelfs 10 maal zo veel omzetten om hetzelfde te bereiken. Dus nog eens kritisch kijken naar de bedrijfsvoering, de efficiency en de kosten?

Voor mij blijft het voorlopig "business as usual", dus als ik nog iets extra's voor je kan betekenen, doe ik dat natuurlijk graag.
Hier vind je de Zaken Doen van oktober 2008. Wellicht doet ook deze editie van Zaken Doen je weer ergens aan denken of zet het je op een nieuw spoor. Misschien helpt het bij het anticiperen op de tijden die gaan komen. In ieder geval weer samengesteld door ondernemers voor ondernemers, dus: "praktisch advies dat werkt".

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


Te oud......

Bladel, 28 augustus 2008

Beste Ondernemer,

Voor de meeste mensen zit de zomervakantie er weer op en veel harde werkers hebben al weer overuren gemaakt om de "verloren" tijd en achterstand in te halen. Nu de waan van de dag weer regeert, moeten we snel aan de slag om die broodnodige orders binnen te halen. En dat in een tijd dat consumenten de stuipen op het lijf gejaagd wordt met verhalen in de media over recessies, een dreigende koude oorlog en andere onheilstijdingen. Hoe erg het allemaal is of zal worden…. De tijd zal het leren.

Voor mij was een hernieuwd bezoek aan het North Sea Jazz festival in Rotterdam een hoogtepunt; wat een sfeer, wat een inzet en wat een kwaliteit. Het maakt niet uit of je de verschillende muziekstijlen mooi vindt, het blijft prachtig om bevlogen artiesten op te zien gaan in hun optreden. Maar mijn vakidiotie sloeg ook daar toe. Wat een verschillen. Hippe jonge artiesten die zo erg hun best deden om hun nieuwe sound aan de man te brengen. Arrogante artiesten op de automatische piloot zonder zich iets aan te trekken van het publiek. Muzikanten die teren op hun succes van decennia geleden zonder ook maar iets te zijn opgeschoten. Echte sterren die een show neer kunnen zetten. Vakmuzikanten die je ziel kunnen raken. Het lijkt wel een weerspiegeling van het bedrijfsleven.

Bij één artiest viel het kwartje echt. Hij deed me denken aan een veel gehoorde opmerking van werkgevers en managers dat kandidaten veel te oud zijn als ze de 40 of 50 zijn gepasseerd. Al Jarreau is 68 en lijkt alleen maar beter te worden. Zijn zangkwaliteiten zullen ongetwijfeld minder zijn dan 20 jaar geleden, maar zijn inzet, beleving, bezieling en contact met zijn publiek, of beter, zijn klanten, maken dat meer dan goed. Zijn vermogen om samen te werken met andere muzikanten op het podium doen hem alleen maar grootser klinken terwijl iedereen een plaats in de spotlights en alle eer en lof wordt gegund.

Voor mij een prachtig voorbeeld dat "oud zijn" niets met leeftijd te maken heeft. Misschien iets om bij stil te staan als het weer niet lukt een vacature goed te vervullen of als die "High Potential" zijn investering niet waar kan of niet meer waar wil maken. Een goede toekomstvisie, strategie en een goed personeelsbeleid waarbij stilstand ook achteruitgang is en waar zowel werkgever en werknemer samen moeten investeren in ontwikkeling, wordt steeds noodzakelijker bij de steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Hier vind je de Zaken Doen van augustus 2008. Wellicht doet ook deze editie van Zaken Doen je weer ergens aan denken of zet het je op een nieuw spoor. Misschien helpt het bij het op- of bijstellen van je verwachtingen. In ieder geval weer gemaakt door ondernemers voor ondernemers, dus: "praktisch advies dat werkt".

Als ik je verder nog ergens mee van dienst kan zijn, sta ik natuurlijk graag klaar.

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


VERWACHTINGEN

Bladel, 27 juni 2008

Beste Ondernemer,

Het EK zit er bijna op en het Nederlands elftal heeft de hoge verwachtingen, die 's lands bondscoach zelf al twee jaar geleden had geschapen, niet waargemaakt. Een andere Nederlandse bondscoach lukt het weer om als een halfgod uit de strijd te komen zonder dat hij een echte prijs meeneemt, maar gewoon omdat hij zijn zelf geuite, zeker niet te hoge, verwachtingen ver heeft overtroffen.
Het Nederlandse hockeyteam laat, net als alle andere voor de Olympische Spelen gekwalificeerde landenteams, op een groot toernooi in eigen land niet het achterste van de tong zien. Mag je dat verwachten van professionals?
Op Wimbledon liggen bijna alle Nederlandse tennissers eruit. Misschien hadden we dat verwacht, maar toch speelde Robin Haase tegen alle verwachtingen in een puike partij tegen een oud Wimbledon winnaar.

Wat verwachtingen allemaal kunnen bewerkstelligen….., of niet…!

Het één vindt iemand een goede prestatie, het andere niet. En voor een ander is het misschien wel precies andersom.
Geldt dat ook voor jou als ondernemer? Hoe meet jij je succes? Aan de hand van de grootte van je bedrijf? De hoogte van de marge? De omzet? Het marktaandeel? Je management fee of dividend?
Voor iedereen kan een ander criterium belangrijk zijn. Het is overigens wel leuk als je überhaupt ziet dat je succes hebt en dat weet je pas als je aan je verwachtingen hebt voldaan.
Zet jij je verwachtingen om in doelstellingen? Heb je een actuele strategie, een visie en misschien ook nog een missie?

De vakanties staan voor de deur en dus kun je verwachten dat ook nu weer het overgrote deel van werkend Nederland ertussenuit trekt. Een tijd van afstand nemen en de accu opladen. Weg van de waan van de dag waar het zo moeilijk is om aan al die verwachtingen van anderen te voldoen. Of weg van de waan van de dag met in je achterhoofd een vretende vraag of alles wel goed gaat op het bedrijf en constant de mobiele telefoon onder handbereik omdat je verwacht in te moeten grijpen?
Ik weet niet wat je verwacht van je vakantie, maar als die verwachting positief is, hoop ik dat die uitkomt.

Hier vind je de Zaken Doen van juni 2008. Wellicht doet deze editie van Zaken Doen je weer ergens aan denken of zet het je op een nieuw spoor. Misschien helpt het bij het op- of bijstellen van je verwachtingen.
In ieder geval weer gemaakt door ondernemers voor ondernemers, dus: "praktisch advies dat werkt".

Als ik je verder nog ergens mee van dienst kan zijn, verwacht ik graag een bericht.

Prettige vakantie!

Met vriendelijke groeten,

Frank Willems


Eerder uitgaven: