Smart Business Review

In slechts een paar uur van uw kostbare tijd komen tot een duidelijk beeld van uw bedrijf en uw eigen werk als ondernemer?

De Smart Business Review is een vragenlijst die wij door middel van een interview met u doornemen. U antwoordt op stellingen over uw bedrijf, maar ook over u zelf als mens en ondernemer.
Wat is er over van uw oorspronkelijke visie? Weten uw medewerkers wat u wilt bereiken en hoe? Weet u waarom u uw doelstelling heeft bereikt of gaat bereiken? Vindt u het allemaal nog wel leuk?

Wij houden u een spiegel voor door een reeks gewogen vragen te stellen die leiden tot een goed overzicht van de echt belangrijke zaken in uw bedrijf en in uw leven als ondernemer. In een één-op-één terugkoppeling geven wij een helder beeld van hoe uw bedrijf en u als ondernemer er voor staat. Een concreet overzicht met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen weergegeven in een actielijst met uw eigen prioriteiten.
Kortom, een praktische basis waarmee de MKB ondernemer die voorwaarden kan scheppen om te bouwen aan het gewenste succes volgens een goede strategie en met haalbare doelstellingen.

De Smart Business Review richt zich voornamelijk op de ondernemer(s); zij die het echt voor het zeggen hebben in het bedrijf. Het is ook mogelijk uw eigen antwoorden te controleren met de ideeën van andere sleutelfiguren in uw onderneming. Hiermee worden de verschillen in uitgangspunten, denken en handelen, binnen uw onderneming, snel duidelijk.