At Ease BV is in 2007 opgericht en wordt geleid door Frank Willems, een man uit de praktijk. Na een carrière in diverse senior management posities in zowel het MKB als bij een multinational, en als zelfstandig MKB ondernemer, besteedt hij nu zijn tijd aan het ondersteunen van MKB ondernemers en hun ondernemingen.
Frank is sinds enige tijd een Accredited Associate van het Institute for Independent Business. Het IIB is een internationale accreditatie instelling voor professionele zelfstandige bedrijfsadviseurs met een focus op het MKB en specifiek de MKB ondernemer.
Een uitgebreider profiel vindt u hier.

De doelstelling die Frank Willems met At Ease BV heeft, is het helpen van DGA's en managers in het MKB. Zij staan vaak alleen in hun strijd in het genereren van meer winst en rendement, maar zeker ook meer begrip, rust en vrije tijd. At Ease BV bereikt deze doelstelling door het inzetten van de ruimschoots aanwezige kennis, ervaring en best-practices.
De ervaring leert dat menig MKB ondernemer, vooral die met een technische en/of functionele achtergrond en een product georiënteerde focus, moeite hebben met het zich volledig richten op het runnen van een onderneming, het leidinggeven aan medewerkers en het zorgen voor klanten en daardoor terugvallen in hun "comfort zone"; hun eigen vak en vaardigheden. Op zich logisch, want ook voor de ondernemer geldt dat niets menselijks hen vreemd is; als je er alleen voor staat, ben je sneller geneigd bepaalde moeilijke beslissingen en keuzes voor je uit te schuiven en verder te gaan met de alledaagse en bekende zaken.
At Ease BV helpt die ondernemers de barrières te doorbreken door waar nodig de leemtes in te vullen met praktische oplossingen en inzichten met als doel de ondernemer weer met plezier te laten werken in de eigen onderneming. Werken in een rol die hen past, zonder dat zij zicht verliezen op het reilen en zeilen van hun bedrijf.
Kortom, de weg naar Gerust Ondernemen

Wij gaan er van uit dat de meeste veranderingen in organisaties geen revolutionaire aanpak nodig hebben. Veranderingen zijn juist beter gebaat bij hulp via het inbrengen van nieuwe inzichten en kennis die een logische evolutie van de kern van het bedrijf bewerkstelligen. Dit voorkomt symptoombestrijding en waarborgt een blijvend verbeterproces.

Als u meer wilt weten over de achtergrond en basis waarop At Ease BV werkt, lees dan op uw gemak eens de informatie over onze filosofie in Achtergrond en Werkwijze.