The Institute for Independent Business, IIB

Met zijn meer dan 5,000 geaccrediteerde en hooggekwalificeerde executive associates die werken voor duizenden organisaties, voornamelijk in het MKB, is het Institute for Independent Business de grootste organisatie in zijn soort.
In tegenstelling tot grote organisaties of holdings ontbeert een MKB organisatie vaak de middelen om een ervaren managementteam van professionals voor elk voor de bedrijfsvoering belangrijk vakgebied op te bouwen. In feite komt de last van het leiden van een groeiende en succesvolle MKB onderneming meestal neer op een klein aantal directeur/grootaandeelhouders of partners. Soms is er maar één. Waar zoveel te doen is en maar beperkte middelen beschikbaar zijn, voelen velen zich gefrustreerd door het steeds maar groeiende beroep dat op hen wordt gedaan.

Achtergrond

Het instituut is in 1984 opgericht, oorspronkelijk als het "Institute for Independent British Businesses". Sinds de oprichting heeft het instituut zich wereldwijd ontwikkeld in lijn met de behoefte van middelgrote en kleinere bedrijven in de hele wereld.
Het instituut verschaft het groeiende aantal geaccrediteerde executive associates en dga's in het MKB toegang tot een veelheid aan informatie die normaalgesproken buiten hun bereik ligt.
Hierdoor beschikt de directeur/eigenaar niet alleen over actuele informatie maar ook over leesbare resultaten van wetenschappelijk onderzoek, zakelijk nieuws en praktische artikelen over training en persoonlijke ontwikkeling.

Onderzoek

Uit onderzoek van het Instituut naar de behoeften van MKB ondernemingen en uit diverse wetenschappelijke onderzoeken die zijn uitgevoerd in de jaren tachtig is gebleken dat het MKB niet alleen goede informatie ontbeert, maar vooral ook praktische ondersteuning.

Doelstellingen van het instituut

Het Institute for Independent Business heeft vijf doelstellingen:

  • Het MKB voorzien van de beste praktische adviezen en actuele ideeën van ervaren specialisten en innovatieve bedrijfsadviseurs, wijzen op belangrijke en winstgevende mogelijkheden, de professionaliteit verhogen; het imago van de bedrijfsleiding in het midden- en kleinbedrijf verbeteren.
  • Meer kennis en inzicht verkrijgen over het functioneren van het MKB door onderzoek te doen op relevante aandachtsgebieden, zelf of in samenwerking met andere geïnteresseerde en competente onderzoeksinstellingen.
  • Het aan het MKB beschikbaar stellen van onderzoeksfaciliteiten.
  • Het verspreiden van onderzoeksresultaten en andere informatie via trainingen, opleidingsprogramma's, congressen en publicaties in vakbladen en andere media.
  • Het opleiden en trainen van de werknemers van kleine en middelgrote bedrijven tot het niveau waarop zij zelfstandig en met zelfvertrouwen hun werkzaamheden kunnen verrichten.

Bekijk de "IIB Code of Ethics" (Engels, PDF document, 67 KB)