Achtergrond

Veel ondernemers zijn hun onderneming niet begonnen met een achtergrond als manager, wiens enige en voornaamste taak de bedrijfsvoering zelf is. Dus het zorgen dat alle processen in het bedrijf en de inzet van medewerkers als vanzelf lopen.
MKB ondernemers zijn hun bedrijf vaak begonnen vanuit een specifieke vaardigheid; een techniek, of “een kunstje”, dat men zodanig beheerst dat de stap dit als zelfstandige te gaan doen logisch is. Een bijkomende omstandigheid die de stap tot zelfstandig ondernemerschap in die gevallen vaak een handje helpt, is de ontevredenheid die men ondervindt in de betaalde baan; de vakman of vakvrouw die het gevoel heeft geremd te worden door de baas en tot de conclusie komt het zelf beter te kunnen. Wat ongetwijfeld ook zo is.

Als ondernemer kom je er snel achter dat vakmanschap maar één onderdeel is. Bij groei hoort meer personeel en meer personeel betekent ook weer meer klanten krijgen, betere orders scoren, kwaliteit voor een goede prijs en dat ook nog op tijd leveren. En meer personeel betekent ook meer meningen, meer aandacht voor mensen en gewoonweg meer zorgen. Dat vraagt om heel andere vaardigheden. Dat betekent het “technische” vakmanschap overlaten aan anderen en meer gaan managen. Of beter, je bedrijf gaan leiden als bijvoorbeeld de dirigent van een orkest.

Een dirigent die met alleen een “stokje” in de hand van al die verschillende secties, van het ritme met de bassen, met de strijkers en de blazers tot en met die nukkige, soms hoogdravende solisten, de gespeelde muziek zoveel eer aandoet dat het publiek, of beter, de klanten, met plezier genieten.
Er zijn weinig dirigenten die zelf een muziekinstrument bespelen tijdens het concert, simpelweg omdat dat eigenlijk niet kan. De paar voorbeelden waar de dirigent zelf ook nog eens als solist meespeelt, zijn superstrak georganiseerde orkesten waar alles eindeloos is gerepeteerd en tot op de laatste tel is voorbereid en vastgelegd en er geen ruimte is om flexibel te zijn en van de vaste, starre lijn af te wijken.

De ondernemer die vakkundig “dirigeert”, kent zijn of haar eigen “publiek”, kent de kwaliteiten van de eigen vakmensen, ligt niet wakker van af en toe een valse noot maar richt de repetities in om bij elke uitvoering (levering) de hoogst mogelijke kwaliteit telkens weer opnieuw te bereiken als was het de premičre.

De ondernemer die niet continue werkt aan het verbeteren van de organisatie, om naast de benodigde marge ook de werknemers te laten groeien in hun rol, neemt grote risico’s. En niet alleen in het krijgen en houden van goede medewerkers die uiteindelijk voor de groei moeten zorgen.
Toporkesten zijn niet op zoek naar muzikanten; zij kunnen selecteren uit topmuzikanten die in de rij staan om bij het orkest te mogen musiceren. Voor topbedrijven geldt hetzelfde. En dat zegt niets over de grootte van het bedrijf.

De ondernemer die in plaats van manager uitsluitend de leidinggevende vakman of vakvrouw wenst te blijven, zal de ontwikkeling van het bedrijf frustreren omdat zij halsstarrig vast blijven houden aan hun eigen (vak-) inzichten en methodes. Zij laten zich typeren als leiders die van alles wat er in het bedrijf gebeurt tot in de details op de hoogte moeten zijn en moeten goedkeuren. De medewerkers die in zo’n omgeving voor langere tijd kunnen werken, zijn meestal niet het toonbeeld van zelfstandigheid, maar volgen de baas waarheen die ook gaat. Bedrijven die op deze manier werken, kunnen meestal niet meer werk verzetten dan wat de baas kan verstouwen. Dus de reikwijdte van de baas alleen, is meteen ook het plafond van de organisatie. Ambitieuze medewerkers zullen het hierin niet lang vol houden. Als zij eenmaal voldoende kennis hebben opgedaan, zullen ze die te gelde maken in een andere omgeving. Misschien begint zo’n medewerker wel voor zichzelf en begint de cyclus weer van vooraf aan.

Als u wilt weten waar u, als ondernemer, en uw bedrijf zich in de levenscylcus bevinden en welke acties u kunt ondernemen om dit verder te verbeteren, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.